💬

Je opereert vanuit de rede en het cognitieve denken, om uit te zoeken wie de mensen echt zijn, en wat ze nodig hebben en willen